بلاگ

فریب در ازدواج و حکم آن در سال 1402

فریب در ازدواج و حکم آن در سال 1401

نکاح و ازدواج در فقه و شریعت اسلامی و نیز در قوانین و مقررات ما امری مقدس بوده و چهره ویژه ای نزد قانونگذار و فقهای امامیه دارد. در سال های اخیر متأسفانه مشکل عمده ای که در بین زوجین رایج شده و کانون روابط زناشویی و خانوادگی را از هم پاشیده است، عدم صداقت، حیله گری و اصطلاحاً فریب در ازدواج توسط یکی از زوجین می باشد که مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات فریب در ازدواج جرم محسوب می شود و فریب دهنده مجازات می گردد. در ادامه در این نوشتار به دنبال بررسی مقوله فریب در نکاح و ارکان و آثار حقوقی آن هستیم. همچنین می توانید از طریق مشاوره حقوقی با وکیل خانواده مجربی به اطلاعات بیشتری در این زمینه دست یابید.

برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!

فریب در ازدواج به چه مواردی گفته می شود؟

فریب در ازدواج به چه مواردی گفته می شود؟

بر اساس ماده 1122 قانون مدنی مواردی که فریب در ازدواج محسوب می گردد و سبب ایجاد حق فسخ برای زن می شود موارد ذیل می باشد؛ بدین ترتیب که اگر هر یک از عیوب زیر در هنگام عقد نکاح در مرد وجود داشته و زن از آنها مطلع نبوده باشد، می تواند نسبت به فسخ نکاح اقدام نماید:
الف) جنون یا دیوانگی
ب) خصاء یا نوعی بیماری جنسی
ج) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که مرد قادر به عمل زناشویی نباشد.
د) عنن یا به عبارت دیگر نوعی بیماری جنسی که موجب عدم نعوظ آلت تناسلی مرد می شود البته مشروط بر آنکه حتی یکبار نیز عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
همچنین بر اساس ماده 1123 قانون مدنی، اگر هر یک از عیوب ذیل در زمان عقد ازدواج در زن باشد لکن مرد از آن مطلع نبوده باشد و سپس با خبر گردد، می تواند عقد را فسخ نماید:
الف) جنون یا دیوانگی
ب) قرن یا نوعی بیماری جنسی
ج) جذام یا بیماری پوستی
د) برص که نوعی بیماری پوستی به اسم پیسی می باشد.
ه) افضاء که نوعی بیماری جنسی است.
و) زمین گیری
ز) نابینایی از هر دو چشم
از سوی دیگر، اگر در خصوص یکی از طرفین ، وجود صفت خاصی شرط شده باشد (به صراحت در ضمن عقد یا بر اساس عرف و عادت) و پس از وقوع عقد نکاح مشخص شود که طرف آن وصف مذکور را نداشته است حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد؛ چه وصف فوق الذکر در عقد نکاح صراحتاً بیان شده باشد مثلاً صراحتاً گفته شود که دختر یا پسر دکتر یا مهندس می باشد یا اوصاف خاص دیگری صراحتاً ذکر شود یا آنکه عقد متبایناً بر آن واقع شود مثل آنکه طرفین قبل از عقد یکدیگر را با صفت خاصی شناخته باشند و بر همین مبنا عقد نکاح واقع شده باشد و سپس خلاف آن مشخص شود.
پس می توان گفت در خصوص مواردی که زوج یا زوجه صفتی را با دروغ به خود نسبت می دهد یا عیب خود را خلاف واقع نشان می دهد یا اینکه نسبت به عیب مخفی خود سکوت کرده و اطلاع نمی دهد و سبب فریب طرف مقابل می شود تدلیس در نکاح محقق خواهد شد. ذکر این نکته لازم است که در موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی شود زیرا هنگامی تدلیس ایجاد می گردد که فرد قصد فریب دادن و حیله زدن داشته باشد . اگر در این خصوص سوالی داشتید می توانید با بهترین وکیل طلاق صحبت کرده و از وی راهنمایی های لازم را بخواهید.

⚖️ مطالعه بیشتر: قرار منع تعقیب به چه معناست و در چه مواقعی صادر می شود؟ ⚖️

چگونه می توان فریب در ازدواج را اثبات کرد؟

چگونه می توان فریب در ازدواج را اثبات کرد؟

فردی که در عقد ازدواج فریب خورده است بایستی در دادگاه خانواده اثبات کند که زوج یا زوجه وی را با دروغ و نیرنگ فریب داده و او تا پیش از وقوع نکاح از موضوع مورد تدلیس اطلاع نداشته و با تصور اینکه ادعای طرف مقابلش درست و صادقانه می باشد، با او ازدواج کرده است. جهت اثبات امر مذکور به اقرار طرف مقابل یا وجود دو شاهد معتبر نیاز است. در صورت عدم وجود این دو دلیل، طرف مدعی باید با ارائه مدارک دیگر تدلیس واقع شده را اثبات نماید. بدیهی است که قاضی پس از بررسی مدارک و دلایل مدعی، حکم به حق فسخ وی در خصوص عقد نکاح خواهد داد. در این مورد وکیل حقوقی بهترین راهنمای دعاوی برای شما خواهد بود.

⚖️ مطالعه بیشتر: حق سرقفلی و مهم ترین نکاتی که باید درباره آن بدانید! ⚖️

فریب در ازدواج یا تدلیس در ازدواج چه مجازاتی دارد؟

فریب در ازدواج یا تدلیس در ازدواج چه مجازاتی دارد؟

مطابق ماده 647 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن یا مرد طرف مقابل خود را به وجود صفات خاصی مانند تحصیلات خاص، وجود ثروت، سمت خاص، تجرد و امثال اینها فریب دهد و سپس عقد نکاح بر مبنای این موارد واقع گردد ، جرم محسوب شده و مجرم به مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ضمن آنکه فریب خورده می تواند اقدام به برهم زدن نکاح نماید. در صورتی که نسبت به مقررات این ماده و نحوه اعمال مجازات آن سؤالی داشتید می توانید از وکیل طلاق توافقی در تهران پرسیده و با ایشان مشورت نمایید. از طرف دیگر در خصوص ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج می توان دو رکن مادی و روانی را به شرح ذیل نام برد:

الف) رکن مادی:

این رکن بدان معناست که مرتکب جهت پوشانیدن عیب ظاهری یا مخفی خود و یا نشان دادن صفت و وصف غیر واقعی عملیاتی فیزیکی به صورت لفظی یا کتبی یا امثال آن انجام داده باشد به عنوان مثال مدرک تحصیلی جعلی را به طرف مقابل خود ارائه نموده باشد یا به امری غیر واقعی وانمود کرده باشد . تشخیص این امر که عملیات فیزیکی و مادی انجام شده مصداق تدلیس و فریب می باشد با عرف است.

⚖️ مطالعه بیشتر: وکالت در طلاق و مهم ترین قوانین آن در سال 1401 ⚖️

ب) رکن روانی یا معنوی:

بدین معنا که مرتکب عملیات فیزیکی و مادی انجام شده را با هدف و قصد فریب دادن و نیرنگ زدن به طرف مقابل و به طور آگاهانه انجام داده باشد . تشخیص قصد مرتکب با قانون و قاضی دادگاه می باشد.

فریب در ازدواج و دریافت مهریه

فریب در ازدواج و دریافت مهریه

چنانچه عقد ازدواج پیش از وقوع نزدیکی میان زوجین به هر علتی فسخ شود، زن حقی بر مهر ندارد؛ بنابراین می توان گفت فسخ نکاح قبل از نزدیکی موجب عدم مهر برای زن خواهد شد به جز یک صورت که عبارت از آن است که ازدواج به دلیل عنن ( ناتوانی جنسی مرد) فسخ شده باشد که در این صورت حتی اگر نکاح قبل از نزدیکی نیز فسخ شود، باز هم زن مستحق نصف مهر خود بود.
چنانچه زن در خصوص عقد نکاح مرد را فریب دهد و مرد پس از وقوع نزدیکی نسبت به عیوب زن مطلع گردد ، چنانچه مرد از حق خویش استفاده نکند باید تمام مهر زن را به وی پرداخت نماید لکن در صورت اعمال حق و انحلال عقد نکاح دیگر زوجه مستحق مهریه نیست و اگر قبلاً مهریه پرداخت شده باشد، زوج می تواند آن را پس بگیرد.
در صورتی که فریب دهنده در نکاح از اقربای زن و یا واسطه دیگری از آشنایان زن باشد، مرد می تواند مهریه پرداخت شده به زن را از شخص فریب دهنده باز پس گیرد.در این مورد وکیل مهریه بهترین راهنمای شما خواهد بود.

⚖️ مطالعه بیشتر: مجازات شرب خمر طبق قانون اسلامی در سال 1401 ⚖️

بهترین وکیل برای فریب در ازدواج

بهترین وکیل برای فریب در ازدواج

در صورتی که با مقوله فریب در ازدواج و یا بحث تدلیس طرف مقابل خود مواجه شده اید، بهترین راه حل قبل از هر اقدامی این است که به وکلای مجرب در این زمینه مراجعه نمایید؛ چراکه مقوله فریب در ازدواج امروزه یکی از رایج ترین دعاوی و مشکلاتی است که در محاکم قضایی مطرح بوده و بحث اثباتی آن نیازمند تسلط بر مواد قانونی و تجربه و مهارت زیادی است. لذا به شما پیشنهاد می کنیم از بهترین وکیل برای فریب در ازدواج ؛ معصومه رمضانی استفاده نمایید تا بتوانید به بهترین وجه ممکن نسبت به احقاق حقوق خود در دادگستری اقدام مقتضی را به عمل آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *