وکیل دادگستری کیست؟

وکیل یا نماینده قانونی کسی است که از طرف شخص اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد جائز وکالت عهده دار  انجام کاری می شود .در تصدی شغل وکالت علاوه بر تحصیلات مرتبط دانشگاهی واخذ مجوزهای لازم و گذراندن دوره های کاراموزی در کانون های وکلا و کسب نمره قبولی که در نتیجه اطلاعات نسبت به اصول قضایی و قوانین جامعه است ،بایستی در دنیای کنونی و تزاحم منافع علاوه بر داشتن معلومات عمومی با احاطه به فرهنگ عمومی تمام قضایا را نزد خویش حل و فصل نموده و با کمال احاطه و دانش و عقل از روی بی غرضی و بدون آلایش و پیرایه صلاح و فساد موضوعات را سنجیده و از روی حق و حقیقت قبول وکالت نماید،واز حقوق موکل خویش در دادگاه دفاع نماید.وبا ترقیات آنی جهان که اصل مسلمی است هم دوش و قرین باشد.وفق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،همه افراد حق دارند وکیل داشته باشند و در صورت عدم توانایی مالی ،بایستی برای آنها وکیل تعیین شود که بنا بر موضوع دعوی وکیل معاضدتی و تسخیری تعیین میگردد.وکیل خوب دغدغه موکل را مساله خود میداند و شرافت کاری و حرفه ای  این شغل را در نظر گرفته و ضمن هوشمندانه عمل کردن از پیچیده شدن امر دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری می نماید و ازگفتن مطالب غلو امیز و نشدنی امتناع کرده  و وفق رسم امانتداری ،ضمن گفتن حقیقت به موکلش از تضمین کردن نتیجه می پرهیزد،سعی در اثبات حقانیت موکل خویش با لحاظ داشتن تعهد به وسیله ونه به نتیجه ، تمامی تلاش خویش را جهت احقاق حق موکل می نماید.

معصومه رمضانی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز و شهر تهران  با سابقه وکالت در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری و خانواده وملکی و ثبتی ومشاور حقوقی