بلاگ

وکالت در طلاق و مهم ترین قوانین آن در سال 1402

وکالت در طلاق و مهم ترین قوانین آن در سال 1401

مطابق مقررات قانون مدنی و نیز بر اساس شریعت اسلام حق طلاق با مرد بوده و مرد می تواند هر زمان بخواهد با مراجعه به دادگاه خانواده ذیصلاح و اخذ گواهی عدم امکان سازش، طلاق خود را اعمال نماید. بنابراین وکالت در طلاق، امری خلاف قاعده می باشد و بدین معناست که مرد، حق طلاق خود را به صورت وکالتی به زن اعطا می کند. در وکالت در طلاق، زن با مراجعه به یک وکیل دادگستری می تواند نسبت به اعمال حق طلاق اقدام نماید.

برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!

وکالت در طلاق یا حق طلاق به چه معناست

در این نوشتار در پی آن هستیم که در خصوص حق وکالت در طلاق یا اصطلاحاً حق طلاق بحث و بررسی نماییم. مطابق قواعد حقوق و شرع اسلام، حق طلاق به مرد اختصاص دارد و وی می تواند با ادای حقوق مالی زوجه بدون رضایت او همسرش را طلاق دهد لکن زن صرفاً به سبب مواردی که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برای طلاق زوجه موجه تشخیص می دهد، می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده ذیصلاح تقدیم نماید. گاهی نیز ممکن است زوجین با یکدیگر بر سر حق طلاق به توافق برسند یعنی مرد بپذیرد که به زوجه جهت طلاق وکالت دهد. در این نوشتار به دنبال بررسی این وکالت در طلاق هستیم. وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به این مفهوم است که زوج به همسر خود وکالت می دهد تا از جانب وی و وکالتاً از ناحیه زوج در دادگاه حاضر شود و به عنوان وکیل مرد از وی طلاق بگیرد. نکته مهمی که وجود دارد این است که زن در این رابطه بایستی حتما از یک وکیل دادگستری استفاده نماید. در این مورد وکیل طلاق بهترین گزینه برای زن به حساب می رود. زوجه در صورت داشتن وکالت در طلاق خواهد توانست هر زمان اراده کند و تحت شرایط وکالتنامه خود را به هر نوع طلاقی که مایل باشد مطلقه نماید.

⚖️ مطالعه بیشتر: سوءپیشینه و هر آنچه باید درباره قوانین آن در سال 1401 بدانید ⚖️

انواع وکالت طلاق

انواع وکالت طلاق

وکالت در طلاق مشتمل بر دو صورت مطلق و مقید می باشد:

وکالت مطلق

وکالت مطلق زمانی است که زوج به همسر خویش وکالت می دهد تا هر زمان بخواهد بتواند وکالتاً از جانب زوج خود را مطلقه سازد.

وکالت مقید

منظور از وکالت مقید آن است که زوجه تحت تحقق برخی شرایط بتواند خود را مطلقه سازد. این شرایط عبارت از ترک انفاق از سوی زوج، غایب مفقودالاثر شدنِ زوج و … می باشد که در ماده 1119 قانون مدنی به آنها اشاره شده است.
از سوی دیگر وکالت در طلاق به دو صورت به زن داده می شود:

1. وکالتی که هنگام تنظیم سند نکاحیه و موقع انعقاد عقد نکاح از جانب مرد به زن داده می شود.
2. وکالتی که پس از وقوع عقد نکاح، زوج در دفتر اسناد رسمی به زوجه اعطا می کند. در این مورد، وکیل خانواده بهترین راهنما جهت اخذ تصمیم مناسب در زمینه فوق می باشد.

⚖️ مطالعه بیشتر: مجازات شرب خمر طبق قانون اسلامی در سال 1401⚖️

شرایط گرفتن حق طلاق

شرایط گرفتن حق طلاق

همانطور که در قسمت های قبلی بیان شد، مرد می تواند حین عقد نکاح و یا پس از وقوع نکاح، حق طلاق یا وکالت در طلاق را به همسر خویش اعطا نماید. البته اعطای این حق به زن به معنای آن نیست که مرد دیگر حق طلاق دادنِ همسر خویش را ندارد بلکه این اختیار همچنان برای مرد باقی می ماند و در موارد بروز اختلاف های خانوادگی، هم مرد می تواند تقاضای طلاق کند و هم زن به وکالت از جانب زوج می تواند اعمال حق طلاق را انجام دهد. برای گرفتن حق طلاق از مرد دو راه وجود دارد: راه اول آن است که طرفین ضمن عقد نکاح و در عقدنامه، اعطای حق طلاق یا وکالت در طلاق را به زوجه شرط نمایند. راه دیگر نیز آن است که طرفین با حضور در دفتر اسناد رسمی و ارائه شناسنامه ها و کارت ملی خود به سردفتر تقاضای تنظیم سند وکالتنامه طلاق نمایند. نکته مهمی که در خصوص راه اول از این دو راه وجود دارد این است که شرط وکالت در طلاق به صورت ضمن عقد به تنهایی کافی نبوده و لازم است که حتما ضمن سند رسمی جداگانه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. در این مورد مرد می تواند حق عزل وکیل و نیز مدت دار بودنِ وکالت را پیش بینی نماید. وکیل طلاق توافقی در این زمینه بهترین راهنمای شما خواهد بود.

⚖️ مطالعه بیشتر: تصرف عدوانی و قوانین مهم آن در سال 1401 ⚖️

مزایا و معایب حق طلاق

حق طلاق یا وکالت در طلاق می تواند برای زن مزایا و معایبی به دنبال داشته باشد. یکی از مهم ترین مزایای داشتن حق طلاق برای زوجه این است که در زمان بروز اختلافات خانوادگی، زوجه می تواند بدون نیاز به حضور همسر خود به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم سازش، خود را نزد دفترخانه ازدواج و طلاق مطلقه سازد. البته لازم به ذکر است که در این مورد زوجه حتما بایستی به یک وکیل دادگستری مراجعه نموده و پس از اعطای وکالت به ایشان که وکالت مع الواسطه نیز نامیده می شود، طلاق خویش را به انجام برساند. یکی از معایب داشتن حق طلاق برای زن این است که ممکن است این حق محدود به زمان خاص باشد و یا آنکه حدود اختیارات زوجه در این حق محدود شود که با توجه به امکان محدود سازی اختیارات زوجه، این می تواند یکی از معایب مهم وکالت در طلاق به شمار رود. یکی دیگر از معایب یا کاستی های این روش این است که زن حتما باید از وکیل دادگستری برای اعمال وکالت استفاده کند و به تنهایی قادر به مطلقه ساختن خود نیست. وکیل مزبور مع الواسطه از جانب مرد می باشد و به موجب اختیاری است که طی وکالتنامه طلاق به زن داده شده است. در این مورد، می توانید ضمن مشورت با یک وکیل حقوقی مناسب، اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

⚖️ مطالعه بیشتر: قوانین ممنوع‌ الخروج شدن؛ چگونه می توان اشخاص را ممنوع‌ الخروج کرد؟ ⚖️

گرفتن مهریه با وکالت در طلاق ممکن است؟

یکی از مواردی که در خصوص وکالت در طلاق و یا اعطای حق طلاق به زوجه اهمیت دارد، بحث حدود اختیارات زوجه است. مثلاً مرد می تواند ضمن وکالتنامه طلاق قید کند که وکالت در طلاق در قبال بذل تمام یا بخشی از مهریه می باشد. لذا در پاسخ به این پرسش که آیا گرفتن مهریه در وکالت در طلاق یا حق طلاق از سوی زوجه امکان پذیر است بایستی گفته شود بستگی به حدود اختیارات زوجه ضمن وکالتنامه دارد. اگر زوجه ضمن وکالتنامه طلاق، تمام مهریه را بذل نموده باشد، دیگر نمی تواند ادعایی نسبت به مهریه داشته باشد و در صورت بذل بخشی از مهریه، زن صرفاً نسبت به همان بخش نمی تواند مدعی حقی باشد. در این خصوص نیز می توانید با توجه به ماهیت مالی مهریه، با وکیل چک که در این زمینه تخصص کافی دارد مشورت نموده و بهترین راهکار مناسب را انتخاب نمایید.

⚖️ مطالعه بیشتر: شرایط گرفتن مهریه در طلاق توافقی ⚖️

وضعیت حضانت فرزند در وکالت در طلاق

وضعیت حضانت فرزند در وکالت در طلاق

بحث حضانت فرزند به دو صورت قابل پیش بینی است: صورت اول آن است که ضمن عقد نکاح و در سند عقدنامه میان طرفین نسبت به حضانت فرزند مشترک توافق قبلی صورت گیرد. مثلاً مرد یا زن شرط کند که بعد از طلاق، حق حضانت فرزند مشترک با چه کسی باشد. صورت دوم این است که این حق ضمن وکالتنامه طلاق میان طرفین توافق شود. از این رو، تعیین تکلیف وضعیت حضانت فرزند مشترک در وکالتنامه طلاق امری لازم و ضروری است. بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده در فصل چهارم که مربوط به طلاق می باشد، مقرر شده است که در هر نوع طلاقی باید وضعیت حضانت فرزند کاملاً مشخص و معین باشد. لذا در این نوع طلاق نیز که زن از مرد به واسطه وکالت در طلاق می گیرد، بایستی وضعیت حضانت فرزند ضمن وکالتنامه یا به موجب شرط عقدنامه مشخص شود. البته ذکر چند نکته ضروری است: مطابق ماده 1169 قانون مدنی، حق حضانت فرزند اعم از دختر و پسر تا 7 سالگی الزاماً با مادر است و بعد از آن با پدر خواهد بود بنابراین توافق طرفین بر سر بحث حضانت نمی تواند مغایر قواعد و مقررات آمره قانونی به شرح فوق باشد و بایستی سن حضانت فرزند نیز در نظر گرفته شود. نکته دوم این است که اگر ضمن وکالتنامه طلاق مقرر شود که حق حضانت فرزند مشترک با زوجه باشد، مادر هیچ حق ولایتی بر فرزند پیدا نکرده و همچنان ولایت بر فرزند تا سن رشد با پدر خواهد بود. همچنین پرداخت نفقه فرزند حتی درصورتی که حق حضانت ضمن وکالتنامه طلاق به زن داده شده باشد، با پدر می باشد.

⚖️ مطالعه بیشتر: پیش فروش آپارتمان و قوانینی که هنگام قرارداد باید بدانید ⚖️

مدارک مورد نیاز برای طلاق با وکالت

اگر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق یا حق طلاق به زن داده شود، مدارک خاصی به جز اصل شناسنامه و کارت ملی طرفین نیاز نیست. اما اگر در دفتر اسناد رسمی و ضمن سند رسمی وکالتنامه، وکالت در طلاق به زوجه داده شود، بایستی علاوه بر کارت ملی و شناسنامه هر دو طرف، سند ازدواج یا قباله ازدواج نیز به سردفتر ارائه شود.

تفاوت طلاق توافقی با حق طلاق

تفاوت طلاق توافقی با حق طلاق

طلاق توافقی همانطور که از نامش نیز پیداست، با توافق طرفین بر سر موضوع «طلاق» صورت می گیرد در حالی که در وکالت در طلاق یا اعطای حق طلاق، مرد به زن وکالت می دهد تا هر زمان بخواهد ( مطلق) یا در صورت تحقق برخی شرایط (مقید) خود را با مراجعه به دادگاه خانواده ذیصلاح و اخذ گواهی عدم امکان سازش، مطلقه سازد. بنابراین در طلاق توافقی هر دو طرف به دادگاه مراجعه می کنند و تقاضای طلاق می نمایند. در حالی که در حق طلاق، صرفاً زوجه با اختیاری که از جانب مرد دارد، به یک وکیل دادگستری وکالت داده و بدون حضور شوهر حق طلاق خود را اعمال می نماید.

⚖️ مطالعه بیشتر: حکم زنا در سال 1401 و نحوه اثبات زنا ⚖️

بهترین وکیل برای وکالت طلاق در تهران

با توجه به اهمیت و پیچیدگی پرونده های طلاق، بایستی از بهترین وکیل در این زمینه استفاده کرد. معصومه رمضانی به عنوان بهترین وکیل در امر وکالت طلاق در تهران فعالیت کرده و آماده انجام مشاوره و کمک به شما می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *